5651 Loglama

5651 Sayılı Kanun Nedir?

İlk hali 2007 yılında, daha sonra 2008 yılında kapsamı genişletilerek yürürlüğe girmiş bu kanun: İnternet ortamında işlenen suçlarla mücadeleyi amaç edinir. İnternet üzerinden işlenen suçlarda, suç ve suçlunun tespit edilmesi, bilişim suçlarının takibi, kötü amaçlı içeriklerin kontrolü genel amacını taşır.

Yasanın Kapsamı Nedir?

Ücretli veya ücretsiz ayrımı olmadan, birden fazla kullanıcıya internet bağlantısı hizmeti sağlayan tüm kurum ve kuruluşları kapsar.

Obifi Hotspot 5651 Loglama Sistemi

5651 sayılı kanun kamuya açık alanlardaki İnternet sistemlerinde loglama sistemi kullanılmasını zorunlu kılar. Loglama sistemi kullanılmayan kamuya açık kurumlarda herhangi bir kullanıcının İnternet ortamında işlemiş olduğu suçtan; suçu işleyen kişinin kaydı tutulmadığı için o kurum sorumludur. İşletmenizdeki hotspot trafiğini Obifi loglar, ve kanuna uygun şekilde imzalar. Bu loglar tarafımızdan 2 yıl süreyle saklanır.

İmzalanmış loglara dilediğiniz zaman, panel üzerinden erişebilir, indirebilir ve yetkililerle paylaşabilirsiniz.

Dilerseniz panel üzerinden kural tanımlayarak, logların birer kopyasını kendi sisteminize aktarabilir ve saklayabilirsiniz.