Aruba AP Hotspot Kurulum Rehberi

Obifi'yi kurmak istediğiniz Firewall ve Routerları arayarak kurulum rehberlerine ulaşabilirsiniz

Aruba AP Hotspot Kurulum Rehberi

WLAN Ayarları

Configure > WLANs menüsüne gidiniz "+" butonu ile yeni bir WLAN oluşturun

 • Name bölümüne Wi-Fi yayını yapmak istediğiniz isim giriniz
 • Primary Usage olarak Guest seçeneğini seçiniz
 • Forwarding Mode olarak Tunnel seçiniz
 • Next butonuna tıklayarak sonraki adıma geçiniz
 • VLAN için bir numara veriniz, Next butonuna tıklayarak sonraki adıma geçiniz
 • Is this WLAN for internal or guest? olarak Guest seçiniz
 • Next butonuna tıklayarak sonraki adıma geçiniz
 • Captive Portal Type olarak ClearPass or other external Captive Portal seçiniz
 • Auth servers bölümünde "+" butonuna basarak aşağıdaki bilgilerle yeni bir Radius server tanımlayın
 • Server type olarak RADIUS seçiniz
 • Name olarak obifi-radius1 yazınız
 • IP Address olarak radius1.obifi.com giriniz
 • Auth port olarak 1812 giriniz
 • Accounting port olarak 1813 giriniz
 • Shared key ve Retype key bölümlerine obifi panelinizde yer alan RADIUS Anahtarınızı giriniz
 • Timeout olarak 30 değerini giriniz
 • Submit butonuna basarak kaydediniz ve "+" butonuyla yeni bir kayıt oluşturarak IP Address bölümüne radius2.obifi.com değerini giriniz
 • Host addressing olarak IPv4 seçiniz
 • Host olarak portal.obifi.com giriniz
 • Page olarak / giriniz
 • Next butonuna tıklayarak kaydedin

Firewall Ayarları

Roles & Policies menüsüne gidiniz Aliases sekmesinde "+" butonuna tıklayın

 • IP Version bölümünde IPV4 seçiniz
 • Name bölümüne obifi-wifi giriniz
 • Items bölümünde "+" ile aşağıdaki bilgilerle yeni bir kayıt oluşturun
 • Rule Type olarak Name değerini seçiniz
 • Domain Name bölümüne *.obifi.com yazınız
 • Submit butonuna tıklarak kaydediniz

RADIUS Yapılandırması

Authentication menüsüne gidiniz L3 Authentication sekmesinde SSID_ADI-cppm_prof kaydını seçiniz

 • Default Role olarak Guest seçiniz
 • Default Guest Role olarak guest seçiniz
 • Redirect Pause olarak 0 yazınız
 • User Login olarak Enabled seçiniz
 • Guest Login olarak Disabled seçiniz
 • Logout popup window olarak Disabled seçiniz
 • Use HTTP for authentication olarak Enabled seçiniz
 • Logon wait minimum wait olarak 1 giriniz
 • Logon wait maximum wait olarak 20 giriniz
 • Authentication Protocol olarak https://porta.obifi.com giriniz
 • Welcome page olarak https://porta.obifi.com/success giriniz
 • Show Welcome page olarak Enabled seçiniz
 • Add switch IP in redirection URL olarak Enabled seçiniz
 • Adding APs MAC address in redirection URL Enabled seçiniz
 • White List bölümünden obifi-wifi ekleyiniz
 • Submit butonuna tıklarak kaydediniz
 • AAA Profiles sekmesinden SSID_ADI-aaa_prof kaydını seçiniz
 • Initial role olarak SSID_ADI-guest-logon seçiniz
 • RADIUS Interim Accounting olarak Enabled seçiniz
 • Submit butonuna tıklarak kaydediniz
 • RADIUS Accounting Server Group sekmesine geçiniz
 • RADIUS Accounting Server Group olarak SSID_ADI-dot1_svg seçiniz
 • Submit butonuna tıklarak kaydediniz
 • Auth Servers sekmesine geçiniz
 • All Servers > sekmesinde obifi-radius1 kaydını seçiniz
 • Mode olarak Enabled seçeneğini seçin
 • MAC address delimiter olarak Dash seçiniz
 • Station ID Type olarak AP MAC address seçiniz
 • Include SSID olarak Enabled seçiniz
 • Submit butonuna tıklarak kaydediniz
 • Aynı bölümden obifi-radius2 kaydını seçerek işlemleri tekrarlayın
 • Pending Changes butonuna tıklayarak kurulumu tamamlayın
Kurulumu başarıyla tamamladınız